Τμήματα Καθημερινής Μελέτης Δημοτικού study


Τμήματα καθημερινής μελέτης με πρόγραμμα ανά τάξη για τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου.

Το πρόγραμμα δεν περιορίζεται στη διεκπεραίωση των εργασιών του σχολείου, αλλά στην εμβάθυνση, την εξάσκηση και την αφομοίωση της γνώσης στο χώρο της αίθουσας μελέτης.