Παρατίθενται ενδεικτικά διαγωνίσματα ανά τάξη του Γενικού Λυκείου, για εξάσκηση!

  1. Α’ Λυκείου
  2. Β’ Λυκείου
  3. Γ’ Λυκείου