Τμήματα Καθημερινής Μελέτης Γυμνασίου


Το πρόγραμμα μελέτης Γυμνασίου αναλύεται ακολούθως:

Α’ Γυμνασίου Β’ Γυμνασίου Γ’ Γυμνασίου
 • 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά / Ιστορία
 • 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία
 • 2 ώρες Μαθηματικά
 • 1 ώρα Φυσική
 • 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά / Ιστορία
 • 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία
 • 2 ώρες Μαθηματικά
 • 2 ώρες Φυσική/Χημεία
 • 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά / Ιστορία
 • 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα / Λογοτεχνία
 • 2 ώρες Μαθηματικά
 • 2 ώρες Φυσική/Χημεία

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη φιλοσοφία μας στα ανωτέρω τμήματα μελέτης εδώ