Τμήματα Καθημερινής Μελέτης Γυμνασίου


Α’ Γυμνασίου Β’ Γυμνασίου Γ’ Γυμνασίου
 • 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά
 • 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
 • 2 ώρες Μαθηματικά
 • 1 ώρα Φυσική
 • 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά
 • 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
 • 2 ώρες Μαθηματικά
 • 1 ή 2 ώρες Φυσική/Χημεία
 • 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά
 • 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
 • 2 ώρες Μαθηματικά
 • 1 ή 2 ώρες Φυσική/Χημεία