Τμήματα Καθημερινής Μελέτης Γενικού Λυκείου


Α’ Λυκείου Β’ Λυκείου – Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Γ’ Λυκείου
 • 3 ώρες Αρχαία Ελληνικά
 • 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
 • 3 ώρες Μαθηματικά
 • 2 ώρες Φυσική
 • 1 ώρα Χημεία

3ωρη εβδομαδιαία μελέτη προσαρμοσμένη στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή 

 • 4 ώρες  Αρχαία Ελληνικά

(3 ώρες Άγνωστο – Γραμματική – Συντακτικό, 1 ώρα Γνωστό)

 • 3 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
 • 1 ώρα Κοινωνικές Επιστήμες
 • 2 ώρες Λατινικά (προετοιμασία για τις Πανελλήνιες εξετάσεις)
 • 4 ώρες Μαθηματικά – Φυσική

Δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα ή μελέτη στο χώρο μας

Χειμερινό πρόγραμμα Θεωρητικής κατεύθυνσης

 • 5 ώρες Αρχαία Ελληνικά
 • 3 ώρες Λατινικά
 • 2 ώρες Νεοελληνική Λογοτεχνία
 • 2 ώρες Ιστορία
 • 3 ώρες Έκθεση – Νεοελληνική Γλώσσα
 • 1 ώρα Βιολογία ή Μαθηματικά

Ειδικά τμήματα Έκθεσης όλων των Κατευθύνσεων
4 ώρες την εβδομάδα με παράλληλη δυνατότητα για 2ωρη εβδομαδιαία εξάσκηση μέσω γραπτής δοκιμασίας

Δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα ή μελέτη στο χώρο μας