Ενδεικτικές Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων

Ενδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 εδώ


Ενδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018 εδώ


Eνδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016-2017.

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Μαθηματικά Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Ιστορία Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Φυσική Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Χημεία Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Λατινικά Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Βιολογία Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]

Eνδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015-2016. 

Βιολογία Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Λατινικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Ιστορία Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]

Eνδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014-2015.

Έκθεση [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Βιολογία Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]