Ενδεικτικές Λύσεις Πανελλαδικών Εξετάσεων


Ενδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2020 εδώ


Ενδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019 εδώ


Ενδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2018 εδώ


Eνδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2016-2017.

Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Αρχαία Ελληνικά Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Μαθηματικά Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Ιστορία Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Φυσική Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Χημεία Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Λατινικά Προσανατολισμού [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Βιολογία Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]

Eνδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2015-2016. 

Βιολογία Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Λατινικά Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Ιστορία Κατεύθυνσης (Προσανατολισμού) [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Μαθηματικά Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Νεοελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Αρχαία Ελληνικά Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]

Eνδεικτικές λύσεις για τις Πανελλαδικές εξετάσεις 2014-2015.

Έκθεση [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Βιολογία Γενικής Παιδείας [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Λογοτεχνία Θεωρητικής Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Αρχαία Θεωρητικής Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Λατινικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]
Ιστορία Θεωρητικής Κατεύθυνσης [Θέματα Εξετάσεων] [Λύσεις Θεμάτων]