Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος στον εξής σύνδεσμο.