Το εξεταστικό σύστημα για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το έτος 2015-2016.

Δείτε το νέο σύστημα εισαγωγής εδώ.