Η εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ’ Γενικού Λυκείου για το έτος 2019 – 2020 περιγράφεται εδώ.