Οι εκδόσεις μας

Η συγγραφική ομάδα του φροντιστηρίου μας, υποστηρίζει τους μαθητές μας με οργανωμένο, άρτιο επιστημονικά υλικό, απόλυτα στοχευμένο στις απαιτήσεις της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία φοιτούν.

 

Υλικό για τα Αρχαία ελληνικά, τη Φυσική, την Ιστορία, τη Νεοελληνική Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Άλγεβρα και άλλα, που ανανεώνεται και εμπλουτίζεται τακτικά βάσει των αλλαγών που ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας.

Το υλικό διανέμεται απολύτως δωρεάν στους μαθητές μας και αποτελεί ένα ακόμα εφόδιο στο δρόμο για την κατάκτηση των στόχων που έχουν θέσει για τον εαυτό τους.