Ευδοξία Πούλιου
Φιλόλογος – Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
MSc στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση – ΕΑΠ