Προγράμματα σπουδών αποφοίτων

Λειτουργούν τμήματα αποφοίτων μόνο Θεωρητικής Κατεύθυνσης, σύμφωνα με το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα:

Αρχαία Ελληνικά 5 ώρες
Λατινικά 3 ώρες
Έκθεση 3 ώρες
Λογοτεχνία – Ιστορία 3 ώρες
Βιολογία – Μαθηματικά 1 ώρα

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις δικές σας, προσωπικές ανάγκες και απαιτήσεις!