Τρόπος λειτουργίας

Το φροντιστήριο λειτουργεί αποκλειστικά με τμήματα λίγων μαθητών.

Παράλληλα, προσφέρει τη δυνατότητα για ιδιαίτερα μαθήματα είτε από επιλογή, είτε όποτε κρίνεται απαραίτητο για την ενίσχυση των αδυναμιών κάποιου μαθητή.

Η διδασκαλία στηρίζεται στην ενεργοποίηση κάθε μαθητή ξεχωριστά, δίνοντας έμφαση στην άσκηση και στην εμπέδωση της θεωρίας κατά τη διάρκεια της παραμονής στη φροντιστηριακή τάξη.

Ο μαθητής έχει στη διάθεσή του έντυπο, υποστηρικτικό υλικό του φροντιστηρίου, ψηφιακά αρχεία, οπτικοακουστικά μέσα και τεχνολογική υποστήριξη. Μπορεί να μελετήσει στο χώρο της βιβλιοθήκης με την καθοδήγηση εκπαιδευτικού συνεργάτη.

Κατά τη θερινή περίοδο λειτουργεί ειδικό υποστηρικτικό πρόγραμμα για τους μαθητές του δημοτικού, το περιεχόμενο του οποίου διαφοροποιείται κάθε χρόνο ώστε να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες. Το πρόγραμμα στοχεύει στην εμπέδωση μέσα από την άσκηση και το παιχνίδι των βασικών γνώσεων στη γλώσσα και τα μαθηματικά.

Η θερινή περίοδος για τους υποψήφιους του θεωρητικού τομέα διαρκεί πέντε εβδομάδες. Το πρόγραμμά μας είναι ό,τι πιο ενισχυμένο μπορεί να συναντήσει κανείς στο χώρο με αποτέλεσμα κατά τη θερινή περίοδο να διδάσκεται τουλάχιστον το 30% της εξεταστέας ύλης των πανελληνίων.

Η χειμερινή περίοδος για τους μαθητές και των τριών βαθμίδων: Δημοτικό, Γυμνάσιο, Α΄, Β΄ Λυκείου, Γ΄ Λυκείου (Ανθρωπιστικός τομέας, Θετικός τομέας, Τομέας Πληροφορικής και Οικονομίας, Τμήματα ΕΠΑΛ) διαρκεί 9 μήνες και τα δίδακτρα καταβάλλονται κατά το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το μήνα Σεπτέμβριο.

Ημέρες αργίας του Φροντιστηρίου – Κέντρου Μελέτης είναι:

  • Η 28η Οκτωβρίου
  • Η 17η Νοεμβρίου
  • Οι διακοπές των Χριστουγέννων από 24/12 έως και 2/1.
  • Η Καθαρά Δευτέρα
  • Η 25η Μαρτίου
  • Οι διακοπές του Πάσχα από τη Μ. Πέμπτη έως και την Τρίτη μετά το Πάσχα.